Polityka prywatności

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenie „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która w ramach korzystania z serwisu internetowego www.dietamoimlekarzem.pl podała lub zamierza podać Administratorowi swoje dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia na stronie internetowej www.dietamoimlekarzem.pl jest Iwona Andrys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IMAR&MED Iwona Andrys z siedzibą w Modrzewiu przy ulicy Modrzewie 24B, NIP 852-110- 50-42.
2. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
a. tradycyjnej korespondencji,
b. korespondencji elektronicznej na adres email biuro@imarmed.pl
c. telefonicznie pod numerami telefonu 91 8310981 lub 60447776.

II. Podstawa przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgodna na ich przetwarzanie, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika tzw. checkboxa w chwili rejestracji na stronie www.dietamoimlekarzem.pl.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy zawartej z Administratorem (dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.dietamoimlekarzem.pl, realizacji zamówienia, otrzymania darmowej konsultacji).
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności i Regulaminu.

III. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, a także wyjątkowo datę urodzenia.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie dla celów podatkowych oraz realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze sklepu internetowego www.dietamoimlekarzem.pl, dokonania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.dietamoimlekarzem.pl, realizacji złożonego zamówienia, a także udzielenia Użytkownikowi konsultacji dietetycznej.
3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe przetwarzane będą również w celu przekazania przez Administratora informacji handlowych dotyczących jego działalności (tzw. Newsletter) tj. konferencjach zdrowotnych, informacji o aktualnej ofercie, obowiązujących promocjach i rabatach, a także programach lojalnościowych.
4. W przypadku podania przez Użytkownika daty urodzenia i wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe przetwarzane będą również w celu uczestnictwa Użytkownika w klubie CaliVita, którego właścicielem jest California Fitness Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności tego klubu.

IV. Prawa Użytkownika
1. Prawo do cofnięcie zgody – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonanie umowy łączącej Użytkownika i Administratora (dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.dietamoimlekarzem.pl oraz realizację złożonego
zamówienia).
2. Prawo do sprzeciwu i skargi – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych
do organu nadzorczego.
3. Prawo do dostępu – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego Administratora, a także otrzymania ich kopii.
4. Prawo do bycia zapomnianym – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do żądania usunięcia przez Administratora jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

V. Odbiorcy danych
1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione następującym grupom
podmiotów współpracujących z Administratorem:

a. producentom i dostawcom towarów oferowanych w sklepie internetowym www.dietamoimlekarzem.pl, w szczególności California Fitness Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie,
b. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, w celu realizacji obowiązków podatkowych
c. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kurierskie i transportowe, w celu realizacji zamówienia Użytkownika.
2. Udostępnienie danych osobowych dla podmiotów współpracujących z Administratorem dokonywane będzie jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy z Użytkownikiem (realizacji zamówienia, skorzystania z rabatów i promocji, uczestnictwa w programach lojalnościowych), a także wypełnienia obowiązków podatkowych.
3. W przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody na uczestnictwo w klubie CaliVita dane osobowe zostaną przekazane dla California Fitness Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie będącej właścicielem i administratorem tego klubu.
4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres, w którym Użytkownik posiada konto w sklepie internetowym www.dietamoimlekarzem.pl, a po jego usunięciu – przez okres do 2 lat od momentu usunięcia konta, co odpowiada okresowi wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi przy sprzedaży.
2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dane osobowe przetwarzane będą w tym celu do czasu zgłoszenia przez niego sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na uczestnictwo w klubie CaliVita, dane osobowe będą przetwarzane przez okres tego uczestnictwa.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika są tratowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych, w tym innych Użytkowników.
2. Konto utworzone przez Użytkownika zabezpieczone jest jego indywidualnym hasłem.
3. W celu zabezpieczenia danych osobowych, Administrator korzysta z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

www_ikona

Nasze serwisy